Mednieku kursi un praktiska nodarbība mežā

Mednieku kursi un praktiska nodarbība mežā. Slazdošana un medījuma pirmapstrāde

 Visiem mednieku skolas "Taurs"  februāra mednieku un medību vadītāju kursu studentiem piedāvājam vēl nebijušu iespēju, mednieku kursu programmā iekļaujot ~ 3 stundu praktisko nodarbību mežā  “Slazdošana un medījuma pirmapstrāde"

Šeit sīkāka informācija par kursiem medniekiem un medību vadītājiem, kā arī pietiekšanās.

Programma.

Iesākumam nedaudz teorijas:

 

  • slazdu veidi un to pielietojums;
  • ieteicamā slazdu uzstādīšanas vietas izvēle teorijā;

Tad prakse, kur katram studentam būs iespēja:

  • pašrocīgi izvēlēties slazda uzstādīšanas vietu;
  • slazdu uzstādīšana reālos apstākļos, bebru apdzīvota peliena un egļu mežs caunām;

Turpinot prakses sadaļu: praktisks ievads medījuma (bebrs / cauna ) pirmapstrādē (tsk. medījuma dīrāšana).

Noslēgumā - tēja pie ugunskura, dalīšanās ar iespaidiem, viedokļiem un mednieku stāstiem

Nekavējies -piesakies, jo šoreiz vietu skaits ir ierobežots.