kā kļūt par mednieku

 

1. Lai kļūtu par mednieku attālināti vai klātienē jāapgūst 40 stundu mednieka teorētisko apmācību kurss.

2. Lai Valsts meža dienesta (VMD) praktiskajā eksāmena sadaļā varētu justies drošs un pārliecināts, paralēli teorētiskajām mācībām, iesakām trenēt šaušanas prasmes.

3. Pabeidzot teorētisko apmācību, jāsaņem izziņa par mednieku kursu apmācību pabeigšanu.

kļūt par mednieku

 kļūsti par mednieku

 

4. Vismaz piecas dienas pirms izvēlētā mednieka kandidāta eksāmena (mednieku eksāmenu grafiks) iesniedz Valsts meža dienestā (VMD):

  • iesniegumu (lejupielādēt);
  • izziņa par apmācību pabeigšanu (kopija);
  • 1 fotogrāfija dokumentiem (3x4cm);
  • valsts nodevas (3 gab.) var iepriekš samaksāt uz zemāk redzamajiem rekvizītiem. Vai arī pie dokumentu iesniegšanas (tikai ar bankas norēķinu karti):

__________________________________
Valsts kase, 90000050138
Konts LV77TREL1060160925000
Kods TRELLV22

Valsts nodevas, kas jāsamaksā lai kļūtu par mednieku:
1. Par mednieka teorētisko eksāmenu: EUR 28,46
2. Par mednieka praktisko eksāmenu šaušanā ar gludstobra vai vītņstobra šaujamieroci: 14,23 EUR
3. Maksājums par mednieka apliecību: EUR 1.42
VĒLAMS VISAS SUMMAS PĀRSKAITĪT VIENĀ MAKSĀJUMĀ (maksājuma detaļās norādot atšifrējumu): KOPĀ 44,11 EUR
__________________________________

5. Veiksmīgi jānokārto mednieka kandidāta eksāmena teorētiskā un praktiskā sadaļa. (Mednieku eksaminācijas pārbaudes programmas)

Teorētiskā sadaļa:

Mednieku eksāmens: 60 teorijas jautājumi, maksimāli pieļaujamais kļūdu skaits - 6. Laiks testa kārtošanai 90 min.

Praktiskā sadaļa:

Var izvēlēties vienu no pārbaudījumu veidiem ( atkarīgs no šautuves tehniskā nodrošinājuma):

  • Šaušana ar gludstobra medību šaujamieroci, ar lodēm četras reizes izšaujot pa stāvošu un sešas reizes pa skrejošu mežacūkas mērķi (trīs šāvieni, mērķim virzoties no labās uz kreiso pusi, un trīs šāvieni, mērķim virzoties no kreisās uz labo pusi) 35 metru distancē. Praktiskais pārbaudījums ir nokārtots, ja iegūti vismaz 50 punkti no 100;
  • Šaušana ar gludstobra medību šaujamieroci pa lidojošiem mērķiem – ne mazāk kā piecas šaušanas pozīcijas, ietverot gan šaušanu pa prom lidojošiem, gan virsū lidojošiem, gan no labās un kreisās puses lidojošiem mērķiem. Pārbaudījums ir nokārtots, ja trāpīts vismaz 12 mērķiem no 25.

kļūt par topošo mednieku

 kļūsti par jauno mednieku

 

6. Jāsaņem mednieka apliecība.

Mednieka apliecību, iesniegumā norādītajā mežniecībā, Jūs varēsiet saņemt divu nedēļu laikā pēc veiksmīgas mednieka eksāmena nokārtošanas.