kā kļūt par mednieku

 

1. Lai kļūtu par mednieku attālināti vai klātienē jāapgūst 40 stundu mednieka teorētisko apmācību kurss. Par kursu veidiem, mācību grafikiem lūdzam skatīt informāciju mājas lapā vai rakstīt (info@taurs.lv), vai zvanīt  (+371 29406818).

2. Lai eksāmena prakstiskajā sadaļā varētu justies drošs un pārliecināts, paralēli teorētiskajām mācībām iesakām trenēt šaut prasmes.

3. Mācību periodā lūdzam pieslēgties “Meža valsts reģistram”, autentificējoties ar portāla Latvija.lv vienotās pieteikšanās moduli, un apliecināt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Pēc kursa pabeigšanas, informācija par mednieka kandidātu tiks reģistrēta šajā reģistrā

kļūt par mednieku

 kļūsti par mednieku

 

4. Vismaz piecas dienas pirms izvēlētā mednieka kandidāta eksāmena (mednieku eksāmenu grafiks), pieteikties eksāmenam iespējams tiešsaistē Meža valsts reģistrā vai kādā no Valsts meža dienesta virsmežniecībām klātienē.
__________________________________

5. Veiksmīgi jānokārto mednieka kandidāta eksāmena teorētiskā un praktiskā sadaļa. (Mednieku eksaminācijas pārbaudes programmas)

Teorētiskā sadaļa:

Mednieku eksāmens: 60 teorijas jautājumi, maksimāli pieļaujamais kļūdu skaits - 6. Laiks testa kārtošanai 90 min.

Praktiskā sadaļa:

Var izvēlēties vienu no pārbaudījumu veidiem ( atkarīgs no šautuves tehniskā nodrošinājuma):

  • Šaušana ar gludstobra medību šaujamieroci, ar lodēm četras reizes izšaujot pa stāvošu un sešas reizes pa skrejošu mežacūkas mērķi (trīs šāvieni, mērķim virzoties no labās uz kreiso pusi, un trīs šāvieni, mērķim virzoties no kreisās uz labo pusi) 35 metru distancē. Praktiskais pārbaudījums ir nokārtots, ja iegūti vismaz 50 punkti no 100;
  • Šaušana ar gludstobra medību šaujamieroci pa lidojošiem mērķiem – ne mazāk kā piecas šaušanas pozīcijas, ietverot gan šaušanu pa prom lidojošiem, gan virsū lidojošiem, gan no labās un kreisās puses lidojošiem mērķiem. Pārbaudījums ir nokārtots, ja trāpīts vismaz 12 mērķiem no 25.

kļūt par topošo mednieku

 kļūsti par jauno mednieku

 

6. Jāsaņem mednieka apliecība.

Mednieka apliecību, iesniegumā norādītajā mežniecībā, Jūs varēsiet saņemt piecpadsmit dienu laikā pēc veiksmīgas mednieka eksāmena nokārtošanas.