cik maksā mednieku kursi cena

 

Aptuvenās izmaksas mednieka vai medību vadītāja apliecības saņemšanai:

1. Mednieka vai medību vadītāja kursi (EUR 100 med.vad. EUR150 līdz EUR 180 jaunajam medniekam).

2. Valsts nodevas.

Par teorētisko mednieka kandidāta eksāmenu (VMD): EUR 35,00

Par teorētisko medību vadītāja eksāmenu (VMD): EUR 35.00

Par praktisko eksāmenu šaušanā ar gludstobra vai vītņstobra šaujamieroci (VMD): EUR 25.00

Maksājums par mednieka vai medību vadītāja apliecību (VMD): EUR 20.00

3. Lai veiksmīgi nokārtotu mednieka kandidāta eksāmena praktisko sadaļu, būtu jārēķinās ar vismaz četrām šaušanas sērijām šautuvē.

izmaksas atkarīgas no izvēlētās treniņa vietas (šautuves) cenrāža, bet vidēji "skrejošās cūkas" viena šaušanas sērija maksā: EUR 18,00 - EUR 25,00

cena cik maksā mednieku kursi

mednieku kursi cena cik maksā

 

Aptuvenās izmaksas, kas saistās ar ieroča iegādi

Medību ieroča iegāde:

1. Maksa par pirmās palīdzības kursiem: EUR 40,00 - EUR 70,00

2. Maksa par medicīnisko izziņu ieroča iegādes atļaujas saņemšanai: EUR 30,00 - EUR 50,00

3. Valsts nodeva par ieroča iegādāšanās atļaujas izsniegšanu: EUR 8,54

4. Par ieroča glabāšanas atļaujas izsniegšanu B, C vai D kategorijas garstobra–gludstobra šaujamieročiem : EUR 8,54

5. Par ieroča glabāšanas atļaujas izsniegšanu B vai C kategorijas garstobra–vītņstobra ieročiem: EUR 17.07

cena cik maksā kļūt par mednieku

mednieku kursi cik maksā cena