kā kļūt par medību vadītāju

 

Gatavošanās

Lai kļūtu par medību vadītāju, medību vadītāja kandidāts teorētiskajam mednieku vadītāja eksāmenam var gatavoties arī patstāvīgi.

Formalitātes

Lai kļūtu par medību vadītāju, vismaz piecas dienas pirms izvēlētā medību vadītāja kandidāta eksāmena (eksāmenu grafiks) iesniedz Valsts meža dienestā (VMD):

  • iesniegumu (lejupielādēt);
  • 1 fotogrāfija dokumentiem (3x4cm);
  • valsts nodevas (2 gab.) var iepriekš samaksāt uz zemāk redzamajiem rekvizītiem. Vai arī pie dokumentu iesniegšanas (tikai ar bankas norēķinu karti):

__________________________________
Valsts kase, 90000050138
Konts LV77TREL1060160925000
Kods TRELLV22

Valsts nodevas, lai kļūtu par medību vadītāju:
1. Valsts nodeva par medību vadītāja eksāmenu: EUR14,23
2. Maksājums par medību vadītāja apliecību: EUR 1.42

VĒLAMS VISAS SUMMAS PĀRSKAITĪT VIENĀ MAKSĀJUMĀ (maksājuma detaļās norādot atšifrējumu): KOPĀ 15,65 EUR
__________________________________

kļūt par medību vadītāju

kļūsti par medību vadītāju

 

Eksāmens

Lai kļūtu par medību vadītāju, veiksmīgi jānokārto medību vadītāja kandidāta eksāmena teorētiskā sadaļa.

Teorētiskā sadaļa:

Mednieku eksāmens - tests: 60 teorijas jautājumi, maksimāli pieļaujamais kļūdu skaits - 5. Laiks testa kārtošanai 90 min.

Apliecība

Lai kļūtu par medību vadītāju, jāsaņem medību vadītāja apliecība.

Medību vadītāja apliecību, iesniegumā norādītajā mežniecībā, Jūs varēsiet saņemt divu nedēļu laikā pēc veiksmīgas medību vadītāja kandidāta eksāmena nokārtošanas.