Praktiskās nodarbības mežā

Praktiskās nodarbības mežā

Slazdošanas sezona  ir pietuvojusies izskaņai, līdz ar to neliels ieskats paveiktajā. Papildus jau ierastajām teorijas macībām, vairāk kā četrdesmit  jauno mednieku izmantoja mednieku skolas Taurs piedāvāto iespēju, apgūt slazdošanas un medījuma pirmapstrādes pamatus reālā vidē – mežā.

Ko jaunais mednieks darīja :

  • Iepazinās ar slazdu veidiem un to iespējamajiem pielietojumiem;
  • slazdu aktivizēšana(uzvilkšana) un noņemšana no medījuma;
  • slazda izvietošanas vietas izvēle;
  • pašrocīga slazdu izvietošana dažādās vidēs;
  • visi slazdi tika marķēti ar jaunā mednieka vārdu – iespēja tikt pie sava pirmā medījuma (starp citu, tika nomedīti vairāki bebri);
  • medījuma pirmapstrāde - pašrocīgi, izmantojot nomedītu bebru.

Un, protams, tam visam klāt saturīgi pavadīta diena līdzīgi domājošā kompānija – ugunskurs, tēja u.c.