Facebook aprīļa konkursa pareizās atbildes un uzvarētājs

Facebook aprīļa konkursa pareizās atbildes un uzvarētājs

28. Aprīlī mednieku skola Taurs izsludināja Facebook konkursu :

Palauzi galvu, atceries un iegaumē nozīmīgas lietas. Pareizi atbildi uz jautājumiem un saņem BALVU.

Kopā lūdzām atbildēt uz trim ar medību drošību saistītiem jautājumiem. Jautājumu avots -  

http://www.vmd.gov.lv

Jautājumi un pareizās atbildes :

 

Individuālo medību laikā medību iecirkņa teritorijā medību šaujamieroci atļauts pārvadāt:
a) izlādētu, neiesaiņotu;
b) izlādētu, iesaiņotu;
c) abas iepriekšējās atbildes ir pareizas.

Ministru kabineta (turpmāk - Medību noteikumi) noteikumu Nr.421 punkts Nr.58 nosaka:

Individuālo medību laikā medību iecirkņa teritorijā ieroci pārvadā izlādētu, bet tas var būt neiesaiņots.

Šeit mēs vēlētos piebilst citējot teicienu : “papildus drošība nekad nav lieka” un ja medību iecirkņa teritorijā, individuālo medību laikā, medību šaujamieroci pārvadājot, to vēl iesaiņo, tas noteikti nenāks par sliktu.

Tāpēc pirmajā jautājumā pareiza atbilde ir b), bet vispareizākā - c)

2. Ar gludstobra ieroci atļauts šaut uz medījamo dzīvnieku, kurš atrodas no šāvēja ne tālāk par:
a) 60 m;
b) nav noteikts;
c) 50 m.

Ministru kabineta noteikumi Nr.113. (Medību noteikumi), kuri bija spēkā līdz 2014. gadam, punkts Nr.55 noteica :

Ar gludstobra medību šaujamieroci drīkst šaut uz medījamo dzīvnieku, kas atrodas tuvāk par 50 metriem no šāvēja.

Lai arī aktuālos noteikumos šādas norma vairs nepastāv, minētā distance saglabā rekomendējošu raksturu. Tālāk par 50 m ar gludstobra ieroci medīt nav ieteicams vairāku faktoru dēļ piem. – gludstobra ieroča tēmēšanas specifika, lādiņa aerodinamiskās īpatnības (lādiņa ballistika un jaudas zudums distancē).

Pareizā atbilde uz otro jautājumu ir b)

3. Pārgājienā medību šaujamieroci atļauts nest:
a) izlādētu, ar stobru uz augšu vai uz leju;
b) pielādētu, atvērtu;
c) abas iepriekšējās atbildes ir pareizas

Medību noteikumu punkts Nr.76. nosaka:

Ieroci izlādē pirms aiziešanas no mednieka stāvvietas. Pārgājienā ieroci nes tikai izlādētu, ar stobru uz augšu, uz leju vai atvērtu.

Tātad pareizā atbilde ir a)

 

 

Apsveicam visus, kuri atbildēs ierakstīja burtu kombināciju C/B/A.

Uzvarētāja noteikšanai (skat video) izmantojām risinājumu no : http://random-ize.com/pick-from-list/

Un izlozes uzvarētājs ir :

Andris Vindelis

Nākamais konkurss ar izglītojušu ievirzi un vērtīgam balvām jau šī mēneša (maija) beigās - sekojiet mums.

 

Šauj garām, 

Jūsu mednieku skola Taurs