Mednieku eksāmens

Par izmaiņām MK noteikumos Nr. 567

 2021. gada novembrī tika izsludināti grozījumi MK noteikumos Nr 567 (Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācību un eksamināciju, kā arī medību dokumentu izsniegšanu un anulēšanu).

Viens no papildinājumiem ir punkts Nr 44. un tas skan šādi :

Izziņas par apmācību, kas personām izsniegtas par mednieku apmācības kursa noklausīšanos, ir derīgas līdz 2022. gada 31. decembrim.

Citiem vārdiem, ja Jūs iepriekš esiet apmeklējuši mednieku kursus un sāņēmuši izziņu par kursu noklausīšanos, tad šī izziņa (saskaņā ar MK noteikumos NR.567 19.10.2021 veiktajiem papildinājumiem) ir derīga līdz 2022. gada beigām. Ja nu ir sanācis tā, ka uz eksāmenu tomēr nav izdevies nokļūt, bet kursos apgūtās zināšanas, ir jau piemirsušās, nāciet uz mednieku skolu “Taurs” noklausieties kursu atkārtoti ar 50% atlaidi.

Akcijas noteikumi :

  • Akcijas norise 14.12.2021-30.04.2022.
  • Atlaide no standarta kursa cenas 50 % (atlaides nesummējas ar citām atlaidēm).
  • Zoom kursi, vai kursi tālmācībā.
  • Jums iepriekš nav bijusi aktīva mednieka apliecība un tādas nav arī pašlaik.
  • Jauzrāda iepriekš saņemtā izziņa par kursu beigšanu, kuru izsniegusi jebkura VMD akceptēta mednieku mācību iestāde.
  • Pieteikšanās : www.taurs.lv, vai T: +371 29406818

 

Ne pūkas